Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

pdf suborV zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že dňa 11. 02. 2021 od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude v obci prerušená distribúcia elektriny v časti U Žilov

z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta s popisnými číslami uvedenými v prílohe.

Popisné_čísla_pre_ktoré_bude_prerušená_distribúcia_elektriny_2.pdf165.77 KB