TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Rozdelenie obce na úseky a ich pridelenie do zodpovednosti jednotlivým poslancom.

Obec Korňa je rozdelená na 9 úsekov, ktorým boli pridelení poslanci obecného zastupiteľstva a tí majú za tieto jednotlivé úseky zodpovednosť.

Rastislav Fatura - obvod Galuščákovci, Jančíkovci, Muchovci, Varmusovci, Malíkovci, Mikovčákovci, Janešíkovci, po potok Skotňa

Bohumil Jaroš – obvod od penziónu Kriváň po Kríž, stará a nová cesta

Ing. Anton Sabela – obvod od Kríža, Cipľovci, Študentovci po školu, Učníkovci, radová zástavba

Ing. Peter Veselka – obvod od ZŠ po OÚ, Sučíkovci, Chylovci, Vŕšok, Sekáči a Korduliakovci

Miroslav Skorčík – obvod od OÚ – ľavá strana Komaniková

Tibor Sabela – obvod od OÚ pravá strana Zátoka

Martin Kontrík – obvod od OÚ ľavá strana – Sobčákovci

Andrej Staník – od OÚ pravá strana – Boháčikovci

Emília Barčáková – obvod Žilovci, Zelienkovci, Skotňa, Dubačovci, Šulcovci