Erb obceErb obce Korňa má na svojej spodnej strane striedavé modré a biele vlny - biela a čierna voda. Nad vlnami je jeden kopček a na ňom stoja tri lipy, ktoré predstavujú tri storočné lipy, nachádzajúce sa v Korni na Skotni.

 

 

Vlajka obce

Vlajka obce Korňa: Obecná vlajka má podobu šiestich pozdĺžnych pruhov bieleho, zeleného, bieleho, modrého, bieleho a modrého.Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec vznikla roku 1954, predtým boli kopanice súčasťou Turzovky.

 

 

Pecat obce

Pečať obce: Odtlačok pečate obce Korňa je okrúhla a tvorí ju reliéfny obraz erbu obce obkolesený kruhopisom OBEC KORŇA. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.