Doctor drawing up Covid-19 vaccine from glass phial bottle and filling syringe injection for vaccination. Close up of hand wearing protective disposable gloves in lab and holding a bottle of vaccination drugs. Hand with blue surgical gloves taking sars-coV-2 vaccine dose from vial with syringe: prevention and immunization concept.Oznamujeme Vám, že odbor zdravotníctva VÚC Žilina bude zabezpečovať výjazdové očkovanie imobilných občanov a občanov z marginalizovaných skupín.

Z uvedeného dôvodu žiadame záujemcov - len imobilní občania, aby svoj záujem o očkovanie formou výjazdového tímu VÚC Žilina, nahlásili do pondelka 26. 04. 2021 na obecný úrad Korňa na tel. č. 041/4356 214. Je potrebné nahlásiť meno, priezvisko, adresu a vek (do 70, príp. nad 70 rokov).

Vakcíny si v tomto prípade občania nemôžu vyberať!