Obecný úrad Korňa žiada občanov (poplatníkov za komunálny odpad, aj "chatárov") obce Korňa, ktorí si ešte neprevzali kompostér, aby sa dostavili na Obecný úrad počas úradných hodín s občianskym preukazom, kde si prevezmú kompostér. Na súpisné číslo domu je určený jeden kompostér.