Informácie sú v prílohe.

Informácie sú v prílohe.

Informácie sú v prílohe.

„Upozornenie“

Oznamujeme predajcom /stánkarom/, ktorí prídu predávať tovar na „Korňanské hody“ dňa 14.6.2015, že musia mať zaslanú na adresu Obecného úradu Korňa, Korňa 517, 023 21 žiadosť o povolenie predaja na trhovom mieste s rozmermi stánku, kópiu živnostenského listu, kópiu čísla registračnej pokladnice /DKP/z knihy reg. pokladníc.

Tieto doklady sú potrebné k poplatku dani za užívanie verejného priestranstva a k oznámeniu o vydaní povolenia na zriadenie trhového miesta na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.

Informácie sú v prílohe.

Brigáda DHZ Korňa / Sobota 14.3.2015
http://www.hasicikorna.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=402

Brigáda DHZ Korňa / Sobota 21.3.2015
http://www.hasicikorna.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=403

Detská halová súťaž v Zákopčí / Sobota 21.3.2015
http://www.hasicikorna.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=403

Informácie sú v prílohe.

Informácie sú v prílohe.

Anketa

Aké smerovanie obce očakávate po komunálnych voľbách?:

Kontakty

e-mail: korna/zavinac/korna.sk korna/zavinac/zoznam.sk
tel. OÚ: 041/4356 213
tel. starosta: 0908/929405
fax: 041/4352 068
adresa: Obecný úrad, 02321 Korňa
admin: oukorna/zav/gmail.com
mapa: