Informácie sú v prílohe.

Účasť voličov v %: 66,14
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 9
Počet zvolených poslancov: 9
Zvolený starosta: Štefan Belko
Politický subjekt: NEKA

Zvolení poslanci:
Anton Sabela, Ing. NEKA
Bohumil Jaroš NEKA
Jaroslav Chylík NEKA
Marianna Bebčáková, Ing. NEKA
Martin Kontrík NEKA
Rastislav Fatura SMER-SD
Štefan Belko NEKA
Vladimír Šufliarsky, Mgr. NEKA
Vladislav Šurina, Ing. NEKA

Počty hlasov pre kandidátov na starostu:
Štefan Belko 504 zvolený NEKA
Jozef Kontrík 451 - SMER-SD
Štefan Drabina 75 - NEKA
Ľubomíra Staníková 67 - SNS

Miestna volebná komisia v Korni oznamuje, že

Peter Paľuch, Nižná Korňa 556,

ktorého delegovala strana Sieť a Kresťanskodemokratické hnutie

o d s t ú p i l dňa 10.11.2014

z kandidatúry na post starostu obce Korňa v komunálnych voľbách 2014.

Mgr. Alena Malíková, v. r.
Predseda miestnej volebnej komisie

(Informácie sú v prílohe)

Informácie sú v prílohe.

Informácie sú v prílohe.

Informácie sú v prílohách.