Informácie sú v prílohách.

Plné znenie článkov je na stránke:
http://hasicikorna.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=426

Textová časť článkov je v PDF prílohe.

Informácie sú v prílohe.

Pridaný program akcie.

Informácie sú v prílohách.

Informácie sú v prílohe.

Informácie sú v prílohe.

Informácie sú v prílohe.