Informácie sú v prílohe.

Informácie sú v prílohe.

Informácie sú v prílohe.

Informácie sú v prílohe.

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce.

oukorna@stonline.sk
danielaneherova@korna.sk

Informácie sú v prílohe.

Informácie sú v prílohe.