Informácie sú v prílohe.

Informácie sú v prílohe.

Informácie sú v prílohe.

Informácie sú v prílohe.

Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Korňa o financovaní materskej školy a školských zariadení.

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Korňa o poplatkoch za poskytované služby obcou.

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Korňa o prenájme pozemkov vo vlastníctve Obce Korňa.

(Informácie sú v prílohe.)

Informácie sú v prílohe.

Spomenuli sme si na zosnulých členov DHZ Korňa / 2015
http://www.hasicikorna.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=431

Školenia na protipovodňové vozíky pre DHZ sa zúčastnil aj zástupca DHZo Korňa
http://www.hasicikorna.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=430

Členovia DHZ Korňa v spolupráci s ASSR
http://www.hasicikorna.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=429