Informácie sú v prílohe.

Informácie sú v prílohe.

Informácie sú v prílohe.

Oznamujem rodičom, že zápis do 1. ročníka bude 2. apríla /sobota/ 2016 od 8:00 - 13:00 hod.

Srničková, riaditeľka školy

Informácie sú v prílohe.

Informácie sú v prílohe.

Informácie sú v prílohe.