Obecná kronika

65 vyrocie

V rámci tradičných Korňanských hodových slávností sa tento rok pri oslave 65. výročia založenia našej obce konal aj festival folklórnych súborov. Cieľom akcie bolo priblížiť ľudovými piesňami niekdajší život a tradície v kraji a to najmä pre mladšie generácie a podporiť spolupatričnosť našej obecnej komunity.

Jendriskova 002

Dňa 24. 07. 2019 navštívila starostka obce Ing. Marianna Bebčáková spolu s matrikárkou Danielou Neherovou domácnosť pani Anny Jendriskovej, ktorá oslávila krásne životné jubileum 95 rokov. Po zápise v pamätnej knihe obce odovzdali oslávenkyni krásnu kyticu, upomienkový darček na pamiatku a zaželali "Všetko najlepšie k Vášmu krásnemu sviatku, hlavne veľa úprimnej lásky, ktorá vždy príjemne na srdci zohreje, pevné zdravie pre Vás a všetkých Vašich blízkych, život plný naplnených snov a každý deň úsmev žiariaci na tvári".

Slavnosti 027Dňa 30. 06. 2019 sa konali v obci Korňanské hodové slávnosti a obec Korňa v tento deň oslavovala 65. výročie založenia obce. Pri tejto príležitosti sa konalo folklórne vystúpenie FS Zašovjanka, FS Nevädza a FS z Turzovky. Program obohatili aj svojim vystúpením Heligonkári z Korne a Heligonkári z Klokočova.

25 vyrocie 001Dňa 30. 06. 2019 sa vo farskom kostole Božského Srdca Ježišovho v Korni konala slávnosť 25. výročia konsekrácie farského kostola Božského Srdca Ježišovho. Slávnostnú svätú omšu celebroval J. E. Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. Pri tejto príležitosti udelila obec Korňa, v zastúpení pani starostky Ing. Marianny Bebčákovej, ocenenie Vdp. Mgr. Ivanovi Mahrikovi, dekanovi a správcovi farského úradu, za výnimočný rozvoj obce a duchovnú službu jej obyvateľom.

Bohacikova 001Dňa 19. 06. 2019 navštívila starostka obce Ing. Marianna Bebčáková pani Máriu Boháčikovú, ktorá sa dožila krásneho jubilea 98 rokov a zaželala jej veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania. Po slávnostnom podpise do pamätnej knihy obce Korňa si pani Mária prevzala krásny upomienkový darček s kyticou kvetov.

Den matiek 003Deň matiek je deň, kedy sa vzdáva úcta matkám a materstvu. V tento deň dávajú deti svojím mamičkám kvietok a dary, často vlastnoručne vyrobené. V tomto sviatku sa odzrkadľuje nenahraditeľnosť a jedinečnosť mamy. Od detstva až po posledné chvíle pred odchodom z tohto sveta si človek nesie v sebe jedinečný a neopakovateľný obraz svojej matky. Matky, ktorá všetko chápe, odpúšťa, vždy poľutuje a bude stále milovať svoje dieťa bez ohľadu na to, aké ono je.

HurikovaDňa 23. 04. 2019 navštívila starostka obce Ing. Marianna Bebčáková spolu s matrikárkou Danielou Neherovou aj pani Jozefu Hurikovú, ktorá oslávila krásne životné jubileum 90 rokov.

Tuhovcakova 002Dňa 12. marca 2019 navštívili starostka obce Ing. Marianna Bebčáková a matrikárka Daniela Neherová našu spoluobčianku pani Teréziu Tuhovčákovú v nemocnici, aby jej zablahoželali ku krásnemu životnému jubileu 90 rokov.

Tkacikova 002Starostka obce Ing. Marianna Bebčáková spolu s matrikárkou Danielou Neherovou navštívili dňa 22. februára 2019 domácnosť pani Terézie Tkáčikovej, ktorá oslávila krásne životné jubileum 90 rokov a zaželali jej veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania a odovzdali jej jubilejný darček s krásnou kyticou.