Oznamy

Vážení občania, MŽP SR pre Vás pripravilo informačné letáky o domácom a komunitnom kompostovaní a možnostiach využitia biologického odpadu zo záhrad.

Obec Korňa oznamuje, že od 10. 10. 2018 do 17. 10. 2018 sa uskutoční

zber nadrozmerného odpadu.

V tieto dni bude osádka s traktorom zvážať odpady, ktoré

budú vyložené pred domom na viditeľnom mieste.

Z odľahlých osád sa odpad bude zvážať po nahlásení

na Obecnom úrade v Korni.

Zverejnenie počtu obyvateľov

Obec Korňa podľa §171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov v obci Korňa:

Počet obyvateľov v obci Korňa k 24.7.2018:   2012 obyvateľov.

Oznamujeme občanom, že z dôvodu poruchy vozidla na reťazové kontajnery/ vozidlo je v oprave týždeň/ bude odvoz kontajnerov na tuhý komunálny odpad realizovaný od 29.5.2018.Ďakujeme za pochopenie.

 

Oznamujeme občanom, že došlo k poškodeniu antény prepätím bezdrátového rozhlasu. Do vykonania opravy je bezdrátový rozhlas nefunkčný. Ďakujeme za pochopenie.