Aktuálne dianie

20 remeselníkov pod vedením Marka Ivana Rupnika vytvorili majstrovské dielo v Korni.IMG 20170623 112447IMG 20170623 112209IMG 20170623 112036IMG 20170623 112025

Riaditeľstvo MŠ Korňa Vám oznamuje počet detí prijatých a zapísaných pre nový školský rok 2017/2018. Podaných nových žiadosti pre šk. rok 2017/2018: 9- žiadostiam je vyhovené.

Celkový počet zapísaných detí k 15.06.2017: 37 detí.

Počet voľných miest : 5

V prípade voľných miest sa deti môžu prijímať aj počas školského roka. 

Vážený občania, 

chceli by sme Vás informovať o rekonštrukcií budovy TJ Kysučan Korňa, ktorá sa nachádza v havarijnom stave a jej oprava je nutná.

Budova nie je zkolaudovaná a preto poslanci obecného zastupiteľstva vyčlenili peniaze na jej rekonštrukciu a následnú kolaudáciu.

Príloha: fotodokumentácia  DSCN2491 2DSCN2504DSCN2534DSCN2536 2DSCN2537 3DSCN2553 2DSCN2558

mesiac ucty k starsim mV nedeľu 23.10. naše, vaše deti spríjemnili popoludnie svojim babičkám a dedkom, ktorí sa stretli v sále kultúrneho domu v Korni pri príležitosti dňa seniorov. Po príhovore pána starostu a pani učiteľky Mitkovej sa ujala mikrofónu Natálka Kontríková a zarecitovala báseň Starým rodičom.