Aktuálne dianie

Obec Korňa v súlade s $ 9a ods. 9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Korňa a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Korňa č. /2019 zo dňa 29. 03. 2019 zverejňuje zámer na prenájom voľných nebytových priestorov vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu:

Obecný úrad Korňa žiada občanov (poplatníkov za komunálny odpad, aj "chatárov") obce Korňa, ktorí si ešte neprevzali kompostér, aby sa dostavili na Obecný úrad počas úradných hodín s občianskym preukazom, kde si prevezmú kompostér. Na súpisné číslo domu je určený jeden kompostér. 

V skoré nedeľné ráno sa náš domáci turistický oddiel vybral na príjemnú prechádzku v malebnom, horskom prostredí Prosieckej a Kvačianskej doliny. Počas túry turisti obdivovali pôsobivý skalný útvar Jánošíkova hlava, rokliny, výhliadky na dolinu, malebné Mlyny Oblazy, ktoré patria medzi najnavštevovanejšie pamiatky Liptova.

Obecný úrad Korňa oznamuje občanom, že v platnosti od 01. apríla 2019 stanovuje každý štvrtok za nestránkový deň Obecného úradu.

Teplejšie počasie prichádzajúce v marci so sebou prináša okrem slnka aj zvýšený výskyt požiarov, ktoré vznikajú plošným vypaľovaním porastov, drevín a biologického odpadu. Slovenskí hasiči počas tohto obdobia veľmi často zápasia so spaľovaním suchej trávy, lístia a vetví z poorezávaných stromov. V roku 2018 zaznamenali hasiči 980 požiarov, ktoré vznikli dôsledkom vypaľovania trávy a suchých porastov.

Stolný tenis, hovorovo pingpong, je druh športu, pri ktorom je snahou hráča zahrať loptičku ponad, prípadne popri sieťke na špeciálnom stole tak, aby jej vrátenie spôsobovalo ťažkosti súperovi, prípadne aby ju nemohol vrátiť. Stolný tenis patrí medzi najrýchlejšie športové hry na svete, učí mať rýchly odhad hernej situácie a jej okamžité riešenie najvhodnejším herným spôsobom.

Turisticky vystup 001V nedeľné slnečné ráno 17.2.2019 sa Turistický oddiel Korňa vybral na turistický výstup na horskú chatu Kmínek. Zraz turistov bol v Korňa Zátoka na točni, odtiaľ sme kráčali smerom do osady Ulčákovci a po hrebeni sme prešli cez  Horný Kelčov až na Makov na horskú chatu.