Aktuálne dianie

Vážený občania, 

chceli by sme Vás informovať o rekonštrukcií budovy TJ Kysučan Korňa, ktorá sa nachádza v havarijnom stave a jej oprava je nutná.

Budova nie je zkolaudovaná a preto poslanci obecného zastupiteľstva vyčlenili peniaze na jej rekonštrukciu a následnú kolaudáciu.

Príloha: fotodokumentácia  DSCN2491 2DSCN2504DSCN2534DSCN2536 2DSCN2537 3DSCN2553 2DSCN2558

mesiac ucty k starsim mV nedeľu 23.10. naše, vaše deti spríjemnili popoludnie svojim babičkám a dedkom, ktorí sa stretli v sále kultúrneho domu v Korni pri príležitosti dňa seniorov. Po príhovore pána starostu a pani učiteľky Mitkovej sa ujala mikrofónu Natálka Kontríková a zarecitovala báseň Starým rodičom.

ZUŠ rozširuje ponuku štúdia na elokovanom pracovisku v Korni opätovným zriadením hudobného odboru.

Ponúkame štúdium nástrojov (individuálne vyučovanie):
Akordeón (Blanka Čurajová)
Gitara (Miroslav Hrtús)
Heligónka (Miroslav Hrtús)
Klavír (Miroslav Hrtús)
Zobcová flauta (Blanka Čurajová)