Zberný dvor

So SKLOM ako materiálom sa každý z nás stretáva takmer na dennej báze.  Pre svoje charakteristické vlastnosti hrá SKLO dôležitú úlohu v každodennom živote človeka. Stretávame sa s ním nielen vo forme  fliaš, pohárov, ale aj rôznych umeleckých predmetov alebo okien a dverí. Navyše, je to materiál, ktorý môžeme vďaka jeho vlastnostiam recyklovať takmer donekonečna.

Nápojové kartóny, napríklad obaly z mlieka či džúsu, sú kompozitným obalovým materiálom. To znamená, že nie sú vyrobené z jedného materiálu. Najčastejšie sú tvorené zo 75 % papiera, 20 % plastu (polyetylén – PET) a z 5 % hliníkovej fólie. Je ich možné recyklovať dvoma spôsobmi.

Obec Korňa upozorňuje občanov, že pri zvoze triedeného plastového odpadu už nebudú odoberané a vyprázdňované vrecia, ktoré obsahujú aj zložky tvrdých plastov tzv. zložka HDPE (polyetylén vysokej hustoty)+PP (polypropylén) zmesné plasty (stoličky, záhradný nábytok, lopaty, vedrá, kvetináče a pod.) Tieto zložky plastov je potrebné odovzdávať na Zberný dvor Korňa do určených bigbagov s označením HDPE+PP zmesné plasty.

Plechovky od nápojov a drobné kovové odpady sú bežne zastúpené v rámci komunálneho odpadu, ktorý produkuje každý z nás. Nápoje a potraviny, ktoré sú do takýchto obalov balené, sa v našom živote objavujú vo veľkej miere. Aj plechovky od nápojov či iné drobné kovové obaly je potrebné triediť, aby mohli naďalej slúžiť aj po spracovaní.