Zberný dvor

Nápojové kartóny, napríklad obaly z mlieka či džúsu, sú kompozitným obalovým materiálom. To znamená, že nie sú vyrobené z jedného materiálu. Najčastejšie sú tvorené zo 75 % papiera, 20 % plastu (polyetylén – PET) a z 5 % hliníkovej fólie. Je ich možné recyklovať dvoma spôsobmi.

Obec Korňa upozorňuje občanov, že pri zvoze triedeného plastového odpadu už nebudú odoberané a vyprázdňované vrecia, ktoré obsahujú aj zložky tvrdých plastov tzv. zložka HDPE (polyetylén vysokej hustoty)+PP (polypropylén) zmesné plasty (stoličky, záhradný nábytok, lopaty, vedrá, kvetináče a pod.) Tieto zložky plastov je potrebné odovzdávať na Zberný dvor Korňa do určených bigbagov s označením HDPE+PP zmesné plasty.

Plechovky od nápojov a drobné kovové odpady sú bežne zastúpené v rámci komunálneho odpadu, ktorý produkuje každý z nás. Nápoje a potraviny, ktoré sú do takýchto obalov balené, sa v našom živote objavujú vo veľkej miere. Aj plechovky od nápojov či iné drobné kovové obaly je potrebné triediť, aby mohli naďalej slúžiť aj po spracovaní.

Obec Korňa, tým, že je súčasťou systému ENVI-PAK prevádzkujúceho triedený zber odpadu prispela v roku 2018 k celkovej úspore produkcie skleníkových plynov takmer 60 mil. kg CO2. Táto úspora predstavuje množstvo skleníkových plynov, ktoré by vyprodukovalo priemerné osobné auto, ak by 5480-krát obišlo zemeguľu.