Zápisnica_z_rokovania_OZ_dňa_22.5.2020.pdf893.92 KB

Zvukový záznam zo zasadnutia OZ dňa 22.5.2020