Zápisnica_z_ustanovujúceho_OZ_dňa_10.12.2018.pdf537.75 KB

Zvukový záznam zo zasadnutia ustanovujúceho OZ dňa 10.12.2018