Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_dňa_07.09.2018.pdf

Zvukový záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 7. 9. 2018