vyhláseného zverejnením Výzvy na predkladanie ponúk pre zákazku Most - Základná škola Korňa

Oznámenie_o_zrušení_postupu_zadávania_zákazky.pdf1.17 MB