TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Korňa o financovaní materskej školy a školských zariadení. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Korňa o poplatkoch za poskytované služby obcou. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Korňa o prenájme pozemkov vo vlastníctve Obce Korňa.

pdfVZN_dodatok_školské_zariadenia.pdf73.19 KB

pdfVZN_poplatky_a_služby.pdf

pdfVZN_pozemky.pdf73.66 KB