Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Obec Korňa, ako správca daní a poplatkov podľa zák. 582/2004 v znení neskorších predpisov upozorňuje občanov, ktorí do 31. 12. 2018 nadobudli vlastníctvo nehnuteľnosti kúpou, darom, dedením alebo predali /darovali/ nehnuteľnosť v katastri obce Korňa sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností na Obecnom úrade v Korni do 31. 01. 2019. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť na OÚ v Korni osobne alebo vytlačiť TU.

icon aplikacia