Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Informácia  o správnych konaniach podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Podľa §82 ods.7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vás informujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené  týmto zákonom.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Korňa, Korňa č.517, 023 21 Korňa, alebo elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., v lehote určenej pri zverejnení informácie o začatí každého správneho konania.

Lehota plynie odo dňa dátumu zverejnenia informácie o začatí správneho konania na internetovej stránke Obce Korňa.

Číslo konania Žiadateľ Predmet konania Katastrálne územie Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania
782/2018  

Anna Mikovčáková,

Vyšná Korňa  č.385,

023 21 Korňa

Žiadosť o  vydanie súhlasu na výrub
drevín

1 ks lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos) s obvodom  kmeňa 357 cm,  meraného vo výške 1,3 m nad zemou, ktorá rastie  na pozemku  parc. č. C KN 5428,  druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorý je umiestnený mimo zastavaného územia obce Korňa

12. 10. 2018  5 pracovných dní

 

Späť

 

icon aplikacia