TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Informácie sú na stránkach ZŠ Korňa:
http://zskorna.edupage.org/news/#534