Pozvánky

P o z v á n k a  n a  z a s a d n u t i e  O Z

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Korňa, ktoré sa uskutoční dňa 02. decembra 2016 (piatok) o 14:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Korňa.

pozvanka vianoce kornaObec Korňa Vás srdečne pozýva na vianočné trhy dňa 3. 12. 2016 o 9:00 hod. pred obecným úradom.