Pozvánky

plagat PACI PAC                                                                                                                                                       Sobota 14.10.2017 o 16,00 h

                                                                                                                                                              Kultúrny dom Korňa

                                                                                                                                                   Predpredaj: Obecná knižnica Korňa
                                                                                                                                                                         Vstupné 5 €

                                                                                                                                                                    info: 0905 142 983

 

  Pozvánka na zasadnutie OZ

Na základe §13 ods.4 písm.a/ zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Korňa,ktoré sa uskutoční dňa 3.februára 2017 / piatok/ o 14:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Korňa.pdfpozvánka_OZ.pdf

P o z v á n k a  n a  z a s a d n u t i e  O Z

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Korňa, ktoré sa uskutoční dňa 02. decembra 2016 (piatok) o 14:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Korňa.

pozvanka vianoce kornaObec Korňa Vás srdečne pozýva na vianočné trhy dňa 3. 12. 2016 o 9:00 hod. pred obecným úradom.