Pozvánka na zasadnutie OZ

Na základe §13 ods.4 písm.a/ zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Korňa,ktoré sa uskutoční dňa 3.februára 2017 / piatok/ o 14:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Korňa.pdfpozvánka_OZ.pdf