Oznamy

Obec Korňa následkom extrémnych snehových zrážok vyhlásila dňa: 16.2.2012 o 8,00 hodine mimoriadnu situáciu, nakoľko by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia osôb a škôd na majetku.Obec Korňa ustanovuje nasledovný režim v obci:

- Sprejazdnenie štátnej cesty 48/422 a miestnych komunikácií pre Hromadnú autobusovú dopravu, zásobovanie a osobnú dopravu
- Sprístupnenie osád pre záchranné a pohotovostné služby

Obecný úrad oznamuje, že nahrávky zo zasadania OZ v Korni sú k dispozícií verejnosti. Na požiadanie si ju možno vypočuť v priestoroch knižnice.

DSC03182.previewProjekt: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ v Korni s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania a docielenia energetickej efektívnosti

V piatok - 21.januára 2011 sme mali slávnostný deň. Škola dostala do užívania nový pavilón učební financovaný z projektu Európskej únie za spoluúčasti obce Korňa s názvom: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ v Korni s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania a docielenia energetickej efektívnosti

Celková hodnota diela je 460 753,42 €, z čoho 5% financovala obec Korňa.