Oznamy

Obec Korňa oznamuje zmenu rokovania Obecného zastupiteľstva v Korni

z 22.9.2017 na 6.10.2017 o 14,00 h.

Rokovanie sa prekladá z dôvodu neprítomnosti viacero poslancov OZ.

    

 

                                                     Štefan Belko,starosta obce

Riaditeľka ZŠ oznamuje, že z dôvodu rekonštrukčných prác je do odvolania zákaz vstupu na multifunkčné ihrisko a zákaz vstupu do areálu školy zadnou bránou. Hrozí riziko úrazu.
Ďakujem za pochopenie.