Oznamy

Obec Korňa oznamuje zmenu rokovania Obecného zastupiteľstva v Korni

z 22.9.2017 na 6.10.2017 o 14,00 h.

Rokovanie sa prekladá z dôvodu neprítomnosti viacero poslancov OZ.

    

 

                                                     Štefan Belko,starosta obce

Riaditeľka ZŠ oznamuje, že z dôvodu rekonštrukčných prác je do odvolania zákaz vstupu na multifunkčné ihrisko a zákaz vstupu do areálu školy zadnou bránou. Hrozí riziko úrazu.
Ďakujem za pochopenie.

Oznamujeme občanom, že po piatkovom (16.06.2017)  nepriaznivom počasí došlo k prevráteniu pomníkov asi 15 kusov v hornej časti cintorína. Žiadame občanov aby si poškodené pomníky odstránili z uličiek. 

Oznamujeme všetkým občanom, že obec odpredáva zeminu á 5€ za 1m3 + doprava. Kto má záujem môže sa nahlásiť na obecnom úrade.