OBECNÝ ROZHLAS

KORZO Korňa s.r.o. predáva rezanú kapustu. Predáva sa v pracovných dňoch do 15:00 hod. a v sobotu do 12:00 hod. v reštaurácii Korňanka.