Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa budú konať

v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu  30. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

Informácie_pre_voliča.pdf246.70 KB

Zbierka_zákonov_2019.pdf143.47 KB

 

Informácie_k_žiadosti_o_vydanie_hlasovacieho_preukazu.pdf241.52 KB

Doručenie_oznámenia_o_delegovaní_člena_a_náhradníka.pdf178.68 KB

GDPR_Splnenie_informačnej_povinnosti_VOĽBY_2019_Obec_Korňa.pdf421.04 KB

 

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY   16. marca 2019

 1. Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín

 2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok

 3. Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava

 4. Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava

 5. Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta

 6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica

 7. Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava

 8. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň

 9. František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava

 10. Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava

 11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava

 12. Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra

 13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava

 14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava

 15. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava

Späť