Obec Korňa oznamuje zmenu rokovania Obecného zastupiteľstva v Korni

z 22.9.2017 na 6.10.2017 o 14,00 h.

Rokovanie sa prekladá z dôvodu neprítomnosti viacero poslancov OZ.

    

 

                                                     Štefan Belko,starosta obce