Obec Korňa upozorňuje občanov,aby si zatvorili psov ktorí voľne pobehujú po obci, pretože viackrát došlo k napadnutiu poštárky. V prípade ujmy na zdraví sú občania povinní znášať náklady na ošetrenie a pracovnú neschopnosť v plnom rozsahu.