Obec Korňa oznamuje všetkým občanom, ktorí by chceli podať požiadavky a pripomienky k žiadosti SAD Žilina a. s. o stanovisko k úprave cestovných poriadkov autobusových liniek prímestskej dopravy na obdobie 2016/2017 v termíne 10.10.2016.

pdfSADZilina201610.pdf563.41 KB