Miestna volebná komisia v Korni oznamuje, že Peter Paľuch, Nižná Korňa 556, ktorého delegovala strana Sieť a Kresťanskodemokratické hnutie o d s t ú p i l dňa 10.11.2014 z kandidatúry na post starostu obce Korňa v komunálnych voľbách 2014.

pdfVolby2014OdstupeniePeterPaluch.pdf116.42 KB

Mgr. Alena Malíková, v. r.
Predseda miestnej volebnej komisie