Rozdelenie obce na úseky a ich pridelenie do zodpovednosti jednotlivým poslancom.

Obec Korňa je rozdelená na 9 úsekov, ktorým boli pridelení poslanci obecného zastupiteľstva a tí majú za tieto jednotlivé úseky zodpovednosť.

 

Rastislav Fatura - obvod Galuščákovci, Jančíkovci, Muchovci, Varmusovci, Malíkovci, Mikovčákovci, Janešíkovci, po potok Skotňa

Bohumil Jaroš – obvod od penziónu Kriváň po Kríž, stará a nová cesta

Ing. Anton Sabela – obvod od Kríža, Cipľovci, Študentovci po školu, Učníkovci, radová zástavba

Ing. Peter Veselka – obvod od ZŠ po OÚ, Sučíkovci, Chylovci, Vŕšok a Korduliakovci

Štefan Belko – obvod OÚ – ľavá strana Komaniková

Bc. Renáta Bielčiková – obvod OÚ pravá strana Zátoka

Martin Kontrík – obvod OÚ ľavá strana – Sobčákovci

Milan Palica – OÚ pravá strana – Boháčikovci

Emília Barčáková – obvod Žilovci, Zelienkovci, Skotňa, Dubačovci, Šulcovci

Späť