Eurofondy

Mikroprojekt Korňa - Staré Hamry - priateľstvo a spolupráca.

Aktualizované: 8.9.2011

Aktualizované: 9.9.2011

Aktualizované: 19.9.2011

Európsky fond regionálneho rozvoja „Investícia do vašej budúcnosti“.

Investičný projekt: „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ v Korni s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania a docielenia energetickej efektívnosti“.
Výška poskytnutého príspevku: 437 715,75 EUR.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program

www.ropka.sk

pdfProjektRekonstrukciaZS.pdf184.96 KB