Logo Korna Zasova    Logo Biele Karpaty         Logo ZSK           

FOND MALÝCH PROJEKTOV

 

Názov projektu: „Zašová – Korňa přeshraniční spolupráce“

Cieľ projektu: Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov s cieľom zachovania duchovných a historických tradícií oboch obcí.

Celkové náklady: 28549,42 €

Výška príspevku: 20000 €

Konečný užívateľ: obec Zašová

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 09/2018

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 08/2019

 

Zašová__Korňa_přeshraniční_spolupráce.pdf363.52 KB

Webové stránky obce Zašová, ktoré popisujú udalosti v rámci projektu.

Späť