Starý mlyn domlel obilie pred 28 rokmi, nový by mal začať mlieť v auguste. V kysuckej Korni postavia funkčnú repliku veterného mlyna z minulého storočia.

pdfVKorniPostaviaVeternyMlyn.pdf166.72 KB