Obec Korňa sa zúčastňuje na projekte:

Názov projektu: „PUTOVANIE PO 7 DIVOCH OBCE KORŇA“
Číslo projektu: PL-SK/ZA/IPP/III/024
Tento projekt je financovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013

pdfProjetkPutovaniePo7Divoch.pdf227.28 KB