Dobrovoľný hasičský zbor Korňa

V priebehu mesiaca február 2020 sa v obci Korňa konal akreditovaný kurz prvej pomoci.  Jednalo sa pilotný projekt, do ktorého sa zapojili učitelia materskej školy, učitelia základnej školy, určení zamestnanci obecného úradu a novo prijatí členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa.

V sobotu 07. 12. 2019 členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa, na žiadosť starostky obce – uvarili a následne rozdali viac ako 500 porcií vianočného punču. Po prvý krát ten rok sme punč nedávali do plastových pohárov, ale do vopred vyrobených sklenených pohárov s logami obce Korňa a DHZ Korňa.

Dňa 30.11.2019 sa naši členovia zúčastnili pravidelného preškolenia na používanie automatického externého defibrilátora. Školenie sa konalo v obci Korňa a školili nás záchranári z Krajského operačného strediska zdravotnej záchrannej služby.

V deň Sviatku všetkých svätých a predvečer pamiatky zosnulých sa tradične stretli členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa na mieste posledného odpočinku našich zosnulých členov, ktorí bez nároku na odmenu pracovali v prospech nás všetkých.

V nočných hodinách zo soboty 28.9 na nedeľu 29.9.2019 bola vyhlásená pátracia akcia na žiadosť polície, ktorá nás oslovila o výpomoc. Presnejšie sa jednalo o nezvestného 54 ročného občana Českej republiky, ktorý sa vybral na zber húb v obci Klokočov a nevrátil sa na vopred dohodnuté miesto (rekreačnú chatu). Následne sme spoločne s políciou a ich kynológmi vykonávali postupné prehľadávanie jednotlivých trás, preverenie pohybu nezvestného v osadách a iných rekreačných chatách.

Opäť sa nám blíži koniec školského roka a preto aj dnes 25.6.2019 v spolupráci so Základnou školou Korňa sme sa zúčastnili organizácie účelového cvičenia. Toto účelové cvičenie je v dnešnej dobe veľmi dôležité, nakoľko v sebe nesie určité poslanie, a to „ochranu života a zdravia”.

V sobotu 27.7.2019 sa konal už XXXII. ročník hasičskej súťaže „O pohár starostky obce Korňa a DHZ Korňa“ a zároveň IX. ročník hasičskej súťaže vzájomnej spolupráce obcí Korňa a Staré Hamry. Po úvodnom hlásení a príhovore predsedu DHZ Korňa p. Miroslava Smažáka, privítali súťažiace deti aj predseda ÚzV DPO Čadca p. Miroslav Koza a tajomníčka ÚzV DPO Čadca p. Marta Balošáková.

 

logo DHZ

V sobotu 18. 05. 2019 sa uskutočnila okresná hasičská súťaž DHZ ÚzV DPO v Čadci, súťažilo sa v kategóriach dorastenci, dorastenky, muži a ženy. Naši členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa súťažili v mužskej kategórii a získali 3. miesto v kategórii požiarny útok, no ženám sa darilo viac a získali celkovo 2. miesto po spočítaní disciplín štafeta a požiarny útok.

logo DHZ

V dňoch 2. až 4. mája 2019 sa konal už v poradí 14. ročník tejto prestížnej hasičskej a záchranárskej výstavy v meste Trenčín. Potrebné podotknúť, že je to jediná výstava svojho druhu na Slovensku a má dvojročnú periodicitu. Na základe našich minuloročných vystavovaní sme aj v tomto ročníku nemohli chýbať.