Dobrovoľný hasičský zbor Korňa

V deň Sviatku všetkých svätých a predvečer pamiatky zosnulých sa tradične stretli členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa na mieste posledného odpočinku našich zosnulých členov, ktorí bez nároku na odmenu pracovali v prospech nás všetkých.

V nočných hodinách zo soboty 28.9 na nedeľu 29.9.2019 bola vyhlásená pátracia akcia na žiadosť polície, ktorá nás oslovila o výpomoc. Presnejšie sa jednalo o nezvestného 54 ročného občana Českej republiky, ktorý sa vybral na zber húb v obci Klokočov a nevrátil sa na vopred dohodnuté miesto (rekreačnú chatu). Následne sme spoločne s políciou a ich kynológmi vykonávali postupné prehľadávanie jednotlivých trás, preverenie pohybu nezvestného v osadách a iných rekreačných chatách.

Opäť sa nám blíži koniec školského roka a preto aj dnes 25.6.2019 v spolupráci so Základnou školou Korňa sme sa zúčastnili organizácie účelového cvičenia. Toto účelové cvičenie je v dnešnej dobe veľmi dôležité, nakoľko v sebe nesie určité poslanie, a to „ochranu života a zdravia”.

V sobotu 27.7.2019 sa konal už XXXII. ročník hasičskej súťaže „O pohár starostky obce Korňa a DHZ Korňa“ a zároveň IX. ročník hasičskej súťaže vzájomnej spolupráce obcí Korňa a Staré Hamry. Po úvodnom hlásení a príhovore predsedu DHZ Korňa p. Miroslava Smažáka, privítali súťažiace deti aj predseda ÚzV DPO Čadca p. Miroslav Koza a tajomníčka ÚzV DPO Čadca p. Marta Balošáková.

 

logo DHZ

V sobotu 18. 05. 2019 sa uskutočnila okresná hasičská súťaž DHZ ÚzV DPO v Čadci, súťažilo sa v kategóriach dorastenci, dorastenky, muži a ženy. Naši členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa súťažili v mužskej kategórii a získali 3. miesto v kategórii požiarny útok, no ženám sa darilo viac a získali celkovo 2. miesto po spočítaní disciplín štafeta a požiarny útok.

logo DHZ

V dňoch 2. až 4. mája 2019 sa konal už v poradí 14. ročník tejto prestížnej hasičskej a záchranárskej výstavy v meste Trenčín. Potrebné podotknúť, že je to jediná výstava svojho druhu na Slovensku a má dvojročnú periodicitu. Na základe našich minuloročných vystavovaní sme aj v tomto ročníku nemohli chýbať.

logo DHZ

Dňa 24.5.2019 prebehlo slávnostné ocenenie najlepších výtvarných prác v súťaži „Zápalky do rúk deťom nepatria“. Aj niektoré deti z hasičského krúžku Dobrovoľného hasičského zboru Korňa boli ocenení.

logo DHZ

V nedeľu 10.3.2019 sa konala výročná členská schôdza dobrovoľného hasičského zboru Korňa. Prítomných privítal predseda Miroslav Smažák, svojou účasťou nás podporila starostka obce Ing. Mariana Bebčáková, predseda ÚZV DPO Čadca Miroslav Koza, tajomníčka ÚZV DPO Marta Balošáková, podpredseda ÚZV Ladislav Šimašek, prezident ASSR MUDr. Marcel Sedlačko a zástupcovia DHZ Stará Bystrica, Makov, Turzovka, Horný Kelčov, Vysoká nad Kysucou a Staré Hamry (CZ).

logo DHZ

Štedrý deň je najkrajší, najobľúbenejší, najpokojnejší a hlavne najčarovnejší deň v roku. V tento deň si sadneme k stolu so svojou rodinou, kedy si pripomíname narodenie Ježiša Krista a čaro Vianoc sa rozžiari v srdciach každého z nás. Ako každý rok, aj tento nebol výnimkou a dobrovoľní hasiči z Korne po Štedrej večeri utekali do hasičskej zbrojnice, aby mohli pripraviť VIANOČNÝ PUNČ pre svojich občanov. Následne sa presunuli pred kostol a po svätej omši rozdali 300 "dospeláckych " punčov a 110 punčov pre najmenších. Spoločne si s občanmi a pani starostkou zavinšovali. Všetkým členom ďakujeme za prípravu Vianočného punču.