Dobrovoľný hasičský zbor Korňa

Dňa 1. apríla 2020 členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa vyrazili na výpomoc do NsP Čadca, presnejšie išlo o vykonávanie dezinfekcie priestorov nemocnice. Na tejto akcii sa zúčastnili 4 naši členovia, ktorí za pomoci tlakových rozprašovačov vo vnútorných priestoroch a motorového čističa vo vonkajších priestoroch postupne vykonali dekontamináciu podľa pokynov vedúcej epidemiologičky.

Na základe žiadosti od starostky obce Korňa Ing. Mariany Bebčákovej sme začali dezinfikovať verejné priestory a autobusové zastávky. Naši členovia vystrojení ochrannými prostriedkami doporučenými na ochranu proti vírusu COVID-19 a dezinfekčným roztokom za pomoci tlakového postrekovača postupne vykonali dezinfekciu. Nakoľko sa jedná o prvý zásah tohto druhu v našej hasičskej jednotke – všetci prítomní boli o postupe vopred preškolení veliteľom jednotky.

V priebehu mesiaca február 2020 sa v obci Korňa konal akreditovaný kurz prvej pomoci.  Jednalo sa pilotný projekt, do ktorého sa zapojili učitelia materskej školy, učitelia základnej školy, určení zamestnanci obecného úradu a novo prijatí členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa.

V sobotu 07. 12. 2019 členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa, na žiadosť starostky obce – uvarili a následne rozdali viac ako 500 porcií vianočného punču. Po prvý krát ten rok sme punč nedávali do plastových pohárov, ale do vopred vyrobených sklenených pohárov s logami obce Korňa a DHZ Korňa.

Dňa 30.11.2019 sa naši členovia zúčastnili pravidelného preškolenia na používanie automatického externého defibrilátora. Školenie sa konalo v obci Korňa a školili nás záchranári z Krajského operačného strediska zdravotnej záchrannej služby.

V deň Sviatku všetkých svätých a predvečer pamiatky zosnulých sa tradične stretli členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa na mieste posledného odpočinku našich zosnulých členov, ktorí bez nároku na odmenu pracovali v prospech nás všetkých.

V nočných hodinách zo soboty 28.9 na nedeľu 29.9.2019 bola vyhlásená pátracia akcia na žiadosť polície, ktorá nás oslovila o výpomoc. Presnejšie sa jednalo o nezvestného 54 ročného občana Českej republiky, ktorý sa vybral na zber húb v obci Klokočov a nevrátil sa na vopred dohodnuté miesto (rekreačnú chatu). Následne sme spoločne s políciou a ich kynológmi vykonávali postupné prehľadávanie jednotlivých trás, preverenie pohybu nezvestného v osadách a iných rekreačných chatách.

Opäť sa nám blíži koniec školského roka a preto aj dnes 25.6.2019 v spolupráci so Základnou školou Korňa sme sa zúčastnili organizácie účelového cvičenia. Toto účelové cvičenie je v dnešnej dobe veľmi dôležité, nakoľko v sebe nesie určité poslanie, a to „ochranu života a zdravia”.