Dobrovoľný hasičský zbor Korňa

Dňa 25.11.2010 sa konal už 9. ročník hasičskej súťaže „O putovný pohár katedry protipožiarnej ochrany Železný hasič 2010“ vo Zvolene na TUZVO. Tejto prestížnej súťaže sa po prvý krát zúčastnili aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa, načerpali cenné skúsenosti a prekvapili s celkovým umiestnením Štefan Belko (12.miesto) a Patrik Vyrobík (23.miesto).

spolocna2010hasicikorna.previewZa jeden víkend štyri prvé, dve druhé a jedno tretie miesto. Tak takáto bilancia sa podarila dobrovoľným hasičom z Korne. V sobotu 10.7.2010 sa uskutočnilo v Hliníku nad Váhom 4. kolo Severoslovenskej Hasičskej ligy v požiarnom útoku. Chlapcom sa podarilo v ťažkej konkurencii obsadiť pekné tretie miesto, no dievčatá boli a niečo lepšie a tešili sa z druhého miesta.

Hasici vitaz2009V Nedeľu 19.7.2009 síce v upršanom, ale v obnovenom areáli DHZ Korňa sa konala hasičská súťaž v kategórii mužov a žien v počte 40 zúčastnených družstiev. Na úvod moderátor podujatia p. Hurík privítal: starostu obce Korňa, viceprezidenta DPO SR p.Kavalka, p.Jakubíka OR HaZZ, riaditeľa OV DPO p.Dediča, zástupcov sponzorov, divákov a prítomných súťažiacich. Po úvodných slovách starostu obce p.Kontríka nasledovalo slávnostné otvorenie tribúny v hasičskom areáli prestrihnutím pásky a uvedenie divákov, priaznivcov na zastrešené sledovanie tohto podujatia.

hasici makovNa prelome roku 2008 sa stretli lyžiarsky zdatný členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa na Silvestrovskej lyžovačke v stredisku SKI - Makov, aby spálili prebytočné kalórie nazbierané po sviatkoch. Prevažnú časť tvorili dievčatá zo ženského tímu, ktoré sa nedali zahanbiť pred zúčastnenými mužskými kolegami.

hasici bratislava2008.previewVýbor Dobrovoľného hasičského zboru zorganizoval dvojdňový výlet pre svojich členov a rodičov hasičského družstva dievčat, ktorý bol spojený z prehliadkou Bratislavského a Trenčianskeho hradu spojený z troma súťažami v Bratislave a okolí. Rodičia dievčat mohli na vlastné oči vidieť súťaživosť svojich dcér a zažiť atmosféru, ktorá vládne na takýchto podujatiach. Musíme podotknúť, že dievčatá z vekovým priemerom 15 rokov bojovali niekedy aj proti oveľa starším zdatnejším ženám. Napriek ich nízkemu veku podali vynikajúci výkon a v Bratislave – časť Podunajské Biskupice skončili na 1. mieste, ďalej vyhrali aj hasičskú súťaž v obci Malinovo a pekné 2. miesto obsadili na nočnej súťaži v obci Čenkovce. Nedalo sa zahanbiť ani mužské družstvo, ktoré obhájilo 3 krát za sebou 1. miesto v Bratislave – Podunajské Biskupice.

Dňa 16, 17 a 18. mája sa konala jubilejná púť na horu Živčáková pri príležitosti 50.rokov od zjavenia Panny Márie. Dobrovoľný hasičský zbor Korňa poskytol bez nároku na mzdu členov a techniku CAS 32 T 148, MB Sprinter, na zabezpečenie Protipožiarnej asistenčnej hliadky a reguláciu dopravy na parkovisku Živčáková a okolí Kaplnky.

Dobrovoľný hasiči sa striedali nepretržite od piatka 13. hodiny až do nedele 18. hodiny. Pri tejto činnosti hasiči likvidovali požiar skládky haluzín a koreňov v blízkosti kaplnky, ktorý úmyselne založili pútnici na nedovolenom mieste. Ďalej hasiči čistili vapexom cestu znenčistenú na Živčákovú od prevádzkových kvapalín.