Dobrovoľný hasičský zbor Korňa

logo DHZ

Dňa 24.5.2019 prebehlo slávnostné ocenenie najlepších výtvarných prác v súťaži „Zápalky do rúk deťom nepatria“. Aj niektoré deti z hasičského krúžku Dobrovoľného hasičského zboru Korňa boli ocenení.

logo DHZ

V nedeľu 10.3.2019 sa konala výročná členská schôdza dobrovoľného hasičského zboru Korňa. Prítomných privítal predseda Miroslav Smažák, svojou účasťou nás podporila starostka obce Ing. Mariana Bebčáková, predseda ÚZV DPO Čadca Miroslav Koza, tajomníčka ÚZV DPO Marta Balošáková, podpredseda ÚZV Ladislav Šimašek, prezident ASSR MUDr. Marcel Sedlačko a zástupcovia DHZ Stará Bystrica, Makov, Turzovka, Horný Kelčov, Vysoká nad Kysucou a Staré Hamry (CZ).

logo DHZ

Štedrý deň je najkrajší, najobľúbenejší, najpokojnejší a hlavne najčarovnejší deň v roku. V tento deň si sadneme k stolu so svojou rodinou, kedy si pripomíname narodenie Ježiša Krista a čaro Vianoc sa rozžiari v srdciach každého z nás. Ako každý rok, aj tento nebol výnimkou a dobrovoľní hasiči z Korne po Štedrej večeri utekali do hasičskej zbrojnice, aby mohli pripraviť VIANOČNÝ PUNČ pre svojich občanov. Následne sa presunuli pred kostol a po svätej omši rozdali 300 "dospeláckych " punčov a 110 punčov pre najmenších. Spoločne si s občanmi a pani starostkou zavinšovali. Všetkým členom ďakujeme za prípravu Vianočného punču.

logo DHZ

Obec Korňa, PSČ 023 21, okres Čadca, Žilinský kraj

Rakúsky samaritáni už po devätnásty krát usporiadali cez adventný víkend výlet do krásneho mesta Kufstein v Tirolsku. Približne 700 sociálne znevýhodnených detí z Rakúska aj skupiny zo štátov Slovenska, Poľska, Bosny a Hercegoviny, Maďarska, Srbska, Lotyška, Litvy, Severného Tyrolska a Rumunska prežilo nezabudnuteľný víkend plný prekvapení. Akcie sa zúčastnilo aj 20 detí zo Slovenska, za východ Slovenska pod vedením Martina Spišiaka - Asociácia Samaritánov SR a za stredné Slovensko pod vedením Rastislava Faturu - Dobrovoľný Hasičský zbor Korňa.

logo DHZ

Obec Korňa, PSČ 023 21, okres Čadca, Žilinský kraj

V tento týždeň spomienok a zapálených sviečok sa členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa stretli, aby si pripomenuli sviatok Všetkých svätých a Pamiatku zosnulých na obecnom cintoríne.

pamiatka zosnulych

logo DHZ

Obec Korňa, PSČ 023 21, okres Čadca, Žilinský kraj

V sobotu dňa 20. 10. 2018 od 7:00 hod. ráno bola na žiadosť polície zorganizovaná veľká pátracia akcia v obci Raková, po nezvestnej osobe mužského pohlavia vo veku 45 rokov.

logo DHZ

Obec Korňa, PSČ 023 21, okres Čadca, Žilinský kraj

Dobrovoľní hasiči z Korne, Rohožníka, Samaritáni a Bratislavský kynológovia spoločne cvičili na zásahy v ruinách.

logo DHZ

Obec Korňa, PSČ 023 21, okres Čadca, Žilinský kraj

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci v spolupráci s DPO SR a DHZ Korňa vykonali dňa 20.7.2018 v obci Korňa taktické cvičenie zamerané na dopravu vody pomocou sériovo zapojených čerpadiel na veľké vzdialenosti so súčinnosťou Hasičského a záchranného zboru SR a dobrovoľných hasičských zborov obcí v zásahovom obvode.

 logo DHZ

Obec Korňa, PSČ 023 21, okres Čadca, Žilinský kraj

Dobrovoľní hasiči z Korne patria medzi členov Asociácie samaritánov SR a v rámci spolupráce uzatvorili leto 7. ročníkom Medzinárodnej súťaže mladých samaritánov, ktorá sa konala v dňoch 24. až 27. augusta v Nemeckom meste Flensburg a v Dánskom meste Sønderborg. Táto súťaž sa koná v dvojročných intervaloch v jednotlivých štátoch Európy, združených v organizácii Samaritan Internacional.