Drahí priatelia a podporovatelia Dobrovoľných hasičov z Korne, dovoľte aby sme Vás informovali o našej činnosti, výcviku, zásahoch a akciách. Tento rok je odlišný od ostatných rokov, vzniknutá pandémia COVID 19 nás na začiatku roka dobehla, viacerí Európania si mysleli, že my nič „my muzikanti“. No opak je pravdou, aj Európu a Slovensko postupne zasahuje táto novodobá pandémia. Možno si sama príroda robí poriadok, možno je to úplne inak. Vzhľadom na vzniknutú situáciu od začiatku pomáhame a to napr. dovoz liekov pre ohrozené obyvateľstvo, dovoz liekov a zdravotného materiálu pre ľudí v karanténe, tu musím poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu s lekárňou a p. Minarovičovou v Turzovke.

Ďalej dezinfekcia verejného priestoru v obci, či šitie textilných rúšok, kde pomohli aj naše členky, či občania obce, tu patrí obrovské poďakovanie p. starostke Ing. Marianne Bebčákovej za nápad šitia rúšok, zabezpečenia potrebného materiálu a distribúciu. Na základe požiadavky odboru krízového riadenia sme postupne dezinfikovali repatriačné miestnosti na hraničných prechodoch Makov, Svrčinovec, ďalej ešte aj v týchto dňoch na požiadanie dezinfikujeme priestory Kysuckej Nemocnice, Okresnej prokuratúry v Čadci aj v Žiline, Domova sociálnych služieb Horelica v Čadci a ďalším postihnutým subjektom. Tu musím uviesť, že dezinfekciu a ochranné pomôcky zabezpečuje žiadateľ. Spomeniem aj zabezpečenie osobných ochranných zdravotníckych pomôcok zo zdrojov rozpočtu DHZO od obce, sponzorov firiem, členských príspevkov členov dobrovoľného hasičského zboru Korňa, Centrum voľného času Žirafa Žilina a ďalších darov občanov.

Dezinfekcia Horelica

Na obr.: Dezinfekcia v dome sociálnych služieb Horelica

Dobrovoľný hasiči Korňa len tak nezastavia svoj život, spomeniem len doteraz máme už viac ako 40 zásahov, spomeniem napr. veľký lesný požiar v Oščadnici, požiar troch budov v Rakovej, či likvidáciu povodní, záchranu a znášanie pacientov a odstraňovanie spadnutých stromov. V priebehu mesiaca február 2020 sa v obci Korňa konal akreditovaný kurz prvej pomoci.  Jednalo sa pilotný projekt, do ktorého sa zapojili učitelia materskej školy, učitelia základnej školy, určení zamestnanci obecného úradu a novo prijatí členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa. V prvej časti kurzu sa účastníci oboznámili teoreticky s postupmi laickej prvej pomoci, následne v druhej časti nasledovala praktická časť, ďalej aj overenie vedomostí pomocou testu a praktickej skúšky. Počas kurzu si účastníci vyskúšali aj modelové situácie a praktické použitie automatického externého defibrilátora AED ZOLL plus, ktorý vlastní aj Dobrovoľný hasičský zbor Korňa. Zúčastnení účastníci vyplnili aj dotazník spokojnosti a hodnotili kurz pozitívne. Na záver chceme poďakovať účastníkom za aktívnu účasť a inštruktorom prvej pomoci z Firesystem s.r.o. za zabezpečenie, organizáciu tohto pre nás potrebného kurzu, veď v poslednom období sme už viackrát zasahovali pri poskytnutí prvej pomoci.

Zvyšujeme svoju kondíciu a tak v piatok 21.8.2020 sa konal v Bratislave už 21. ročník hasičskej súťaže „ Memoriál Vladimíra Rúžičku 2020 “ – hasiči si takto pripomínajú kolegu, ktorý v roku 1997, vo veku 30 rokov zahynul pri výkone povolania. Akciu už tradične zorganizovali hasiči z Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci s ich športovým klubom.  Tento rok  prvýkrát súťažiaci zdolali takmer dve desiatky poschodí v budove INCHEBY.  Po prvý krát sa tejto medzinárodnej súťaže zúčastnili aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa. Hasičské dvojice museli zdolať výškovú budovu Incheby v plnej zásahovej výstroji s autonómnym dýchacím prístrojom, kde váha výstroja presahuje 18 kg.  Pre našich členov to bola veľká skúsenosť i keď nezvíťazili – patrí im obdiv a poďakovanie, veď sa umiestnili v strede výsledkového poradia. Budúci ročník bude pre nás výzvou a chceme pripraviť aj ženské družstvo. Počas súťaže nás pozdravil a porozprával sa o našej činnosti minister vnútra SR Ing. Roman Mikulec, MSc. a prezident Hasičského a záchranného zboru SR plk. Ing. Pavol Mikulášek.

DHZ minister vnutra

Na obr.: Členovia stretli aj nového ministra vnútra SR a pohovorili si o činnosti DHZ

Práca s mládežou je dôležitá a tak počas letných prázdnin usporiadali členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa hasičský camp, jednalo sa už o druhý ročník. Hlavnou myšlienkou vedenia DHZ Korňa bola trvalá udržateľnosť a kontakt aj s tými mladými hasičmi počas prázdnin, odovzdanie skúseností a poznatkov o hasičskej technike, výzbroji, postupoch pri požiaroch, poskytovaní prvej pomoci  a týmovej spolupráci.

Piatok: Tesne po obede, už prichádzali deti s rodičmi nabalené povinnou výbavou. Po privítaní, úvodných pokynoch o priebehu akcie a BOZP, boli deti rozdelené do týmov, kde mali prideleného svojho veliteľa družstva. Následne kontrola výbavy, náradia a presun vozidlami do stanového campu pri Žiline. Po príchode do campu nasledovalo rozloženie základného tábora a školenie o hasičskej technike. Prvý deň nás privítal dážď, no priebeh campu nebol narušený. Večer bola opekačka a malé zoznámenie kolektívov.

Sobota: Už skoro ráno veliteľ družstva Robo nás všetkých budil na rozcvičku, pre niektorých šok, pre niektorých úsmevný zážitok. Nasledovala hygiena a raňajky, potom výlet do Terchovej na rozhľadňu i ku kovovej soche Juraja Jánošíka. Potom obedík, malá pauza a hry, kde si zasúťažili nielen deti ale aj ich velitelia. Šikovnostné hry mali veľký úspech a bolo vidieť na ich očiach radosť. Potom nasledovalo školenie v poskytovaní laickej prvej pomoci, školenie o obsluhe a výbave vozidla Iveco Daily. Detičky spájali hadice, prúdnice, obväzovali zranenia a pod. Večer ešte trošku športu v podobe volejbalu a futbalu. Príprava večere a umyť zúbky a spať. No v noci mali účastníci nečakanú udalosť: cvičné výjazdy k lesnému požiaru, záchrane stratenej osoby a poskytnutie prvej pomoci, konečne detičky zistili načo majú baterky J.

Nedeľa: Ráno už tradične rozcvička, raňajky a súťaž o najšikovnejšie družstvo. Počas celého campu boli družstvá hodnotené a nakoniec hasičského campu boli body sčítané a ceny spravodlivo rozdané. Víťazné družstvo napokon otvorilo nealko šampanské a mohlo uhasiť dostupnými prostriedkami skutočný oheň, to bolo smiechu kým sa to šťastlivo podarilo. Na záver spoločná foto, obed, zbalenie základného tábora a presun do Korne. Po ceste ešte zaslúžená zmrzlina.

V mene DHZ Korňa a mojom mene chcem poďakovať veliteľom detských družstiev: Monike, Anabelke, Nikolke, Robovi, ďalej tylovému zabezpečeniu Natálke, Janke, Milanovi a naším 17 účastníkom tohto hasičského campu. Žiadne straty neboli zistené, no do úsmevu nás dostávali hlášky „ja som ešte nikdy neopekal vonku“, „ jej my budeme spať vonku, to som ešte nespal“, „rozcvička to je čo“, „my budeme mokrí“...

Camp najmensi

Na obr.: Najmenší v akcii pri zadanej úlohe

Na základe dobrej spolupráce nášho Dobrovoľného Hasičského Zboru Korňa s Kysuckou Nemocnicou a riaditeľom Ing. Martinom Šenfeldom, MBA sme dostali do zapožičania vozidlo záchrannej služby, nakoľko už v tomto období Kysucká Nemocnica nie je prevádzkovateľom zdravotnej záchrannej služby. Nakoľko počas nášho pôsobenia ako FIRST RESPODENT (jednotka vybavená automatickým externým defibrilátorom) sa zúčastňujeme zásahov s poskytovaním prvej pomoci (najmä pri zástave krvného obehu a transportu pacientov z ťažko dostupných miest) bude toto vozidlo na podvozku WV Transporter s pohonom všetkých kolies pre nás užitočné. Sanitné vozidlo má možnosť prevozu ležiaceho pacienta, po prípade sediaceho. Ďalej sme vozidlo vystrojili výzbrojou na poskytovanie prvej pomoci (AED, kyslík, odsávačka, ošetrenie zlomenín, zastavenie krvácania a pod.). Toto vozidlo nemá nahrádzať vozidlá zdravotnej záchrannej služby, no v prípade nedostupnosti profesionálnych záchranárskych posádok, môže nás vyslať operačné stredisko na poskytnutie prvej pomoci.

Časť členov nášho dobrovoľného hasičského zboru má už teraz absolvovaný kurz prvej pomoci a veľkou pomocou sú pre nás aj členovia, ktorí pracujú ako profesionálni zdravotnícki záchranári. Stáva sa, že pri veľkých hromadných nešťastiach má takéto vozidlo využitie aj na transport ľahko zranených pacientov. Toto vozidlo plánujeme využiť napr. na výcvik, technické zásahy, pátracie akcie so zložkami IZS ako tylová podpora a prípadné poskytnutie prvej pomoci. Na záver chceme úprimne poďakovať riaditeľovi Kysuckej Nemocnice Ing. Martinovi Šenfeldovi, MBA za požičanie vozidla. V prípade potreby využitia tohto vozidla je na vyžiadanie operačného strediska, alebo po dohode s veliteľom DHZ za účelom poskytnutia prvej pomoci či prevozu.

Posledným slovom na záver chcem poďakovať p. starostke obce Korňa Ing. Marianne Bebčákovej, obecnému zastupiteľstvu, pracovníkom OÚ, podporovateľom, sponzorom a v neposlednom rade našim aktívnym členom za obrovské nasadenie ľudskej sily a ochoty pomôcť iným, veď k 16.10.2020 už odpracovali cez 700 hodín + brigádnické hodiny a výcvik. Pozor neberme to ako samozrejmosť, stále budeme prízvukovať, že sme Dobrovoľný hasičský zbor, kde členovia pracujú zdarma ... (či ráno, večer, v noci, či sviatok, či piatok).

Spracoval: Výbor DHZ Korňa