Opäť sa nám blíži koniec školského roka a preto aj dnes 25.6.2019 v spolupráci so Základnou školou Korňa sme sa zúčastnili organizácie účelového cvičenia. Toto účelové cvičenie je v dnešnej dobe veľmi dôležité, nakoľko v sebe nesie určité poslanie, a to „ochranu života a zdravia”.

Naším cieľom  bolo predviesť žiakom rôzne postoje, vedomosti, zručnosti, ktoré sú dôležité na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Taktiež sme upozornili,  aký je v dnešnej „elektronickej dobe“ pohyb veľmi dôležitý. Preto sme u žiakov preverili  rýchlosť, zdatnosť a húževnatosť pomocou súťaže. Cieľom tejto súťaže bolo sa obliecť do zásahového obleku a zmotať hadicu za stanovený časový limit. Zistili sme pozitívnu skutočnosť, že v základnej škole sú veľmi šikovní, rýchli, súťaživí žiaci. Po ukončení súťaži sme žiakom vysvetlili, čo je a ako sa vykonáva  KPR (Kardiopulmonálna resuscitácia), neskôr si mohli žiaci prakticky vyskúšať resuscitáciu na resuscitačnej figuríne. Ďakujeme vedeniu školy za pozvanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Zúčastnení členovia DHZ Korňa : Monika Dubačová, Anabela Staníková, Natália Kminková

                                      Ucelove cvicenie 01                      Ucelove cvicenie 02

 

     Autor: Mgr. Monika Dubačová, člen výboru DHZ Korňa

Foto: Kminková Natália, člen DHZ Korňa

Späť