Originálny článok na: http://www.hasicikorna.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=337&...

V Nedeľu 29.9.2013 sa krúžok mladých hasičov DHZ Korňa / ZŠ Korňa zúčastnil na detskej súťaži v obci Čierne V.K "O pohár riaditeľa ZŠ". Náš kolektív dievčat sa umiestnil na 3. mieste - v mene výboru DHZ Korňa gratulujeme a prajeme veľa úspechov všetkým mladým Korňanským hasičom. Ďakujeme aj trénerke, doprovodu a povzbudzujúcim rodičom.