hasici02Na konci februára a začiatkom marca sa konalo školenie na odbornú spôsobilosť vykonávania prác vo výškach. Odborná príprava prebiehala vo výcvikovom stredisku v Žiline pod odborným dohľadom inštruktora horolezeckej techniky Ing. Juraja Matušeka. Dobrovoľný hasiči sa učili vykonávať práce vo výškach, používať prostriedky osobného zabezpečenia, zaisťovať osoby v rizikových situáciách, zachraňovať osoby pomocou horolezeckej a speleologickej techniky. Bola zriadená štvorčlenná lezecká skupina pod vedením tajomníka DHZ Ing. Štefana Janešíka.

Na fotke záchrana zraneného dvoma členmi lezeckej skupiny

Foto: DHZ Korňa
Spracoval: Fatura Rastislav