Aktuálne dianie

Od 23. 03. 2020 (pondelok) bude prímestská autobusová doprava, ktorú prevádzkujú dopravné spoločnosti Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. a ARRIVA Liorbus, a.s., Ružomberok, prevádzkovaná v prázdninovom režime.

Upozornenie: Do prázdninového režimu bude ale zapracovaná redukcia autobusových spojov, ktoré nezabezpečujú dopravnú obslužnosť a strácajú opodstatnenie (nízka až nulová obsaditeľnosť spojov).

Starostka obce Korňa oznamuje občanom, že od 18. marca 2020 budú pracovníci Obecného úradu Korňa distribuovať hygienické bavlnené rúška pre obyvateľov obce Korňa do každej domácnosti.

Rúška sú po ich vypraní a vyžehlení vhodné na opakované použitie.

Obyvatelia ich dostanú od obce BEZPLATNE. 

Rúška budú distribuované postupne do všetkých domácnosti nakoľko ich denná výroba je limitovaná na určitý počet kusov (postupná opätovná distribúcia pre domácnosti).

Buďte zodpovední, po obdŕžaní rúška je potrebné ich nosiť v záujme Vášho zdravia aj zdravia Vašich blízkych a spoluobčanov.

Vážení občania,

od dnes 17.3.2020 pomáha zabezpečiť súkromná firma Korzo, s.r.o. bezplatne rozvoz základných nákupov pre najohrozenejších obyvateľov obce

Dňa 12.03.2020 o 12:30 hod bol starostkou Obce Korňa Ing. Mariannou Bebčákovou zvolaný Krízový štáb Obce Korňa /ďalej len KŠ/ v súvislosti so zavedením opatrení na ochranu obyvateľstva a subjektov nachádzajúcich sa na území Obce Korňa pred šírením ochorenia COVID-19, ktorého výskyt sa potvrdil na území Slovenskej republiky. V Obci Korňa do tejto chvíle neevidujeme potvrdený prípad tohto ochorenia, napriek tomu Obec Korňa podniká preventívne opatrenia.

V súvislosti s možným šírením koronavírusu sa obec Korňa riadi usmerneniami inštitúcií, ktoré majú v kompetencii vydávať rozhodnutia v danej oblasti.

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a v nadväznosti na žiadosť Ministerstva vnútra SR o uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia vírusu v SR, zo dňa 6. marca 2020, Obec Korňa:

  • vyzýva všetkých organizátorov kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, aby zvážili organizovanie hromadných podujatí, resp. pri organizácii verejných podujatí prijali všetky preventívne opatrenia zamedzujúce šíreniu možného vírusu;
  • odporúča právnickým a fyzickým osobám (podnikateľom) na území obce Korňa, aby prijali všetky preventívne opatrenia smerujúce k minimalizácii možného šírenia vírusu;
  • vyzýva obyvateľov, aby sa správali zodpovedne, primerane k svojmu zdravotnému stavu a zdravotnému stavu svojho najbližšieho okolia a zvážili svoju účasť na organizovaných kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach a taktiež v zariadeniach so zvýšeným až hromadným výskytom osôb;