Aktuálne dianie

ČSSZ informuje, že s účinnosťou od 01.07.2020 už nebude akceptovať potvrdenie o žití bez úradne overeného vlastnoručného podpisu príjemcu dôchodku (dôchodcu) a nebude akceptovať potvrdenie o žití zaslané v elektronickej podobe (e-mailom) bez uznávaného elektronického podpisu.

Na základe Opatrenia prijatého na riešenie mimoriadnej situácie zo zasadnutia krízového štábu Okresného úradu Čadca zo dňa 26.6.2020, č. j. OU-CA-OKR-2020/004870-037 a vzhľadom na súčasnú zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu zaznamenaním nárastu pozitívnych osôb na ochorenie COVID – 19 sa Obec Korňa rozhodla riadiť týmto opatrením a prijala nasledovné opatrenia:

  • zatvára  Materskú školu Korňa, ŠKD, ŠJ, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Korňa a to odo dňa 29.6.2020.
  • mení otváracie hodiny Obecného úradu Korňa pre verejnosť od 29.6.2020 na dve hodiny denne, Pondelok, Utorok, Streda a Piatok od 08:00 do 10:00 hod. Vstup do budovy za zvýšených hygienických opatrení.
  • zatvára obecnú knižnicu od 29.6.2020.
  • zakazuje sa konanie všetkých kultúrno-spoločenských, športových a iných hromadných podujatí v obci organizáciam v pôsobnosti obce Korňa.
  • odporúča slávenie svätej omše vykonávať v exteriéri za dodržania skôr určených pravidiel.

Uvedené opatrenia platia do odvolania.

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že plánované prerušenie distribúcie elektriny v termíne od 11.05.2020 07:30 hod. do 11.05.2020 13:45 hod. je presunuté na deň 03. 06. 2020 v čase od 07:30 hod. do 13:45 hod. V obci bude prerušená distribúcia elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 16.06.2020 07:30:00 do: 16.06.2020 13:00:00 bude v obci prerušená distribúcia elektriny

Začiatkom mája bola vyhlásená súťaž o najkrajšiu fotografiu obce Korňa v jarnom období. Súťažiaci posielali fotografie prostredníctvom sociálnej siete, ktorých bolo naozaj hojný počet. Niektorých súťaž oslovila až natoľko, že poslali množstvo fotografií, ktorých počet sme však už museli zredukovať.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) bude dočasne, počas trvania mimoriadnej situácie v dôsledku šírenia koronavírusu Covid 19, akceptovať potvrdenie o žití aj bez úradného overenia podpisu

„Drahí bratia a sestry, už je blízko mesiac máj, v ktorom Boží ľud s osobitnou intenzitou vyjadruje svoju lásku a úctu k Panne Márii. V tomto mesiaci je tradíciou modliť sa ruženec doma, v rodine. Doceniť tento domáci rozmer nás „prinútili“ obmedzenia spojené s pandémiou, a to aj z duchovného hľadiska. Preto by som chcel všetkým navrhnúť, aby sme v mesiaci máj znovuobjavili krásu modlitby ruženca v domácnosti. Môžeme tak robiť spoločne alebo osobne; zvoľte si sami podľa situácie, s cenením si oboch možností. V každom prípade je tu však jedno tajomstvo, ako na to: jednoduchosť. A ľahko nájdeme, aj na internete, dobré predlohy ako sa modliť.