Aktuálne dianie

V súvislosti s celoplošným testovaním obyvateľstva sa v obci Korňa bude konať v sobotu 7. 11. 2020 a v nedeľu 8. 11. 2020 v čase od 08:00 hod. do 20:00 hod. - 2. kolo testovania občanov na ochorenie COVID-19. Posledný odber bude o 19:30 hod. Občania sa musia pred testovaním preukázať občianskym preukazom, deti a mládež do 15 rokov preukazom zdravotného poistenia. Občan má možnosť vybrať si akékoľvek odberné miesto. Občan bude testovaný v poradí príchodu na odberné miesto.

Upozorňujeme občanov na dodržiavanie karantény u pozitívne testovaných osôb, rodinných príslušníkov a osôb, ktoré sú vyhľadaným kontaktom. Uvedené osoby musia zotrvať v karanténe min. 10 dní bez ohľadu na to, či boli testované RT-PCR testom alebo antigénovým testom pri celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“. V prípade nedodržania povinností je nevyhnutné akékoľvek zistenia v tejto veci postúpiť príslušníkom polície (ORPZ).

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že dňa 20. 11. 2020 od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude v obci prerušená distribúcia elektriny v časti Škorňov Grúň

Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje dôchodcom, poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že vlastnoručný podpis na Potvrdení o žití nemusí byť overený! Tlačivo treba vypísať, vlastnoručne podpísať a na miesto úradnej pečiatky je potrebné napísať text "Nie je možné úradne overiť z dôvodu COVID-19, úrady sú zatvorené". Vyplnené tlačivo treba poslať poštou alebo e-mailom.

Vážení občania,

  • Celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 bude prebiehať tento víkend a to 31.10.2020 v sobotu a 1.11.2020 v nedeľu.
  • V našej obci budú 2 odberné miesta. Obe tieto miesta sa nachádzajú v blízkosti obecného úradu. Odberné miesto A je v kultúrnom dome a je určené pre obyvateľov Nižnej Korne (obyvatelia od začiatku Korne po penzión Kriváň).
  • Odberné miesto B je v hospodárskom dvore za budovou obecného úradu, vstup je cez bránu na Zberný dvor a je určené pre obyvateľov Vyšnej Korne (obyvatelia od penziónu Kriváň smerom hore).
  • Konkrétny čas testovania Vám bude ešte upresnený.
  • Testovanie je dobrovoľné a môžu sa na ňom zúčastniť všetci od 10 rokov. Neodporúča sa len tým, ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času doma, prípadne osobám so zníženou mobilitou.
  • Osoby, ktoré sa zúčastnia testovania sa musia preukázať občianskym preukazom, deti kartičkou poistenca.
  • Na odberných miestach sa riaďte pokynmi dobrovoľníkov, vojakov, buďte disciplinovaní.
  • Ďalšie informácie Vám poskytneme v najbližších dňoch.