Aktuálne dianie

Združenie TKO Semeteš n. o., Semeteš č. 439, 023 54 Turzovka poskytujúca verejno-prospešné služby zber komunálneho odpadu v obciach so zberom a triedením separovaných zložiek odpadu vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

riaditeľa/riaditeľky TKO Semeteš n. o.

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že dňa 11. 12. 2020 od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude v obci prerušená distribúcia elektriny v časti Zátoka a Komaníková

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že dňa 09. 12. 2020 od 07:15 hod. do 17:30 hod. bude v obci prerušená distribúcia elektriny v časti U Sučíkov, U Chylov a U Malicherov

                Asi pred dvoma rokmi pri priateľskom posedení s umelcom a architektom Stanom Mikovčákom sme sa rozprávali o Kysuciach, o veciach, ktoré postupne a nenávratne nám miznú pred očami a reč zastala pri spomenutí bývalej školy v Olešnej. Roky chodím okolo nej. Na jednej strane obdivujem, čo dokázali v minulosti stavitelia zhotoviť, ale na druhej strane je mi ľúto, že roky chátra a pravdepodobne skončí len na starých fotografiách. Stano Mikovčák s podobným smútkom pozoroval roky chradnutie tejto historickej budovy. Nielenže pozoroval, ale aj vyvinul snahu a prišiel s myšlienkou zachrániť aspoň časť školy odrezaním a prenesením na budovu obecného úradu. Zatiaľ sa mu to nepodarilo dotiahnuť do konca, ale mne to nedalo a začal som túto jeho ideu rozpracovávať a pripravil som pre OCR Kysuce projekt "Múr histórie".