Aktuálne dianie

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že od 08. 09. 2020 od 07:30 hod. do 08. 09. 2020 do 16:30 hod. bude v obci prerušená distribúcia elektriny

Obecný úrad v Korni v spolupráci s povereným úradným veterinárnym lekárom MVDr. Mudríkom pozývajú chovateľov psov starších ako tri mesiace na pravidelné očkovanie proti Besnote, ktoré sa uskutoční dňa 31. júla 2020 t. j. v piatok, za úhradu 7, € podľa nasledovného rozpisu:               

                                            U Jendriska                                 o    7,45 hod.

                                             Skotňa                                         o    8,30 hod.

                                             U Kríža                                         o    9,00 hod.

                                             Obecný úrad                               o    9,45   -  10,30 hod.

                                             U Ďurkáči                                    o   11,00 hod.

                                             Potraviny - Vyšná Korňa           o   12,15 hod.

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že od 06. 08. 2020 od 07:30 hod. bude v obci prerušená distribúcia elektriny v časti U Škorníka

Krízový štáb obce Korňa bol v piatok 3.7.2020 zvolaný starostkou obce Ing. Mariannou Bebčákovou, vzhľadom na stabilizovanú epidemiologickú situáciu. Vedenie obce na základe rozhodnutia krízového štábu obce uvoľňuje opatrenia prijaté dňa 27.6.2020.

Krízový štáb obce Korňa uvoľňuje všetky opatrenia  prijaté 27.6.2020 od dňa 4.7.2020 a to: