Aktuálne dianie

Riaditeľka Materskej školy Korňa  720, 023 21 Korňa  vyhlasuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu Pedagogický asistent na základe zapojenia školy do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov,“ ktorý realizuje Metodicko-pedagogické centrum.

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že od 07. 10. 2020 od 07:30 hod. do 07. 10. 2020 do 16:30 hod. bude v celej obci prerušená distribúcia elektriny

OR PZ v Čadci, Odbor kriminálnej polície žiada občanov, aby v prípade prijatia platby 200,- € bankovkou venovali zvýšenú pozornosť jej ochranným prvkom.

Oznamujeme občanom, že od 30. 08. 2020 dopravca v ČR mení podmienky pre využívanie autobusovej dopravy. Spoj č. 14 na linke 864 349, ktorý má odchod zo zastávky Klokočov, Konečná, Bíla-Baraní o 19:20 bude premávať len po telefonickom objednaní min. 40 min. pred odchodom. Objednávať je možné na telefonickom čísle +420 773 605 066.

Cestovný_poriadok_linka_502458_od_31.8.2020.pdf69.43 KB

Po zhodnotení epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a v zahraničí sa Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a odborné konzílium rozhodli pristúpiť k nasledovným zmenám: