Aktuálne dianie

PO    8:00 – 11:00

UT    8:00 – 11:00

STR  8:00 – 11:00     

ŠTV  NESTRÁNKOVÝ DEŇ

PIA   8:00  – 11:00

Pozor: Kto nespadá pod výnimky v zmysle platných nariadení je povinný sa preukázať negatívnym PCR alebo antigénovým testom! Naďalej Vás prosíme o dodržiavanie protiepidemiologických opatrení.

Obec Korňa oznamuje občanom, že pri vykonávaní zimnej údržby je potrebné umožniť prejazd traktorom najmä po vedľajších komunikáciách. V prípade, ak je miestna komunikácia neprejazdná pre traktor, ktorý zabezpečuje údržbu komunikácie (hlavne pri možnom poškodení parkujúcich vozidiel), údržba komunikácie sa preruší. V súvislosti s úpravou miestnych komunikácií žiadame občanov, aby neparkovali svoje osobné autá na týchto prístupových cestách.

Harmonogram_zimnej_údržby.pdf486.04 KB

Fotogaléria zimnej údržby v obci v roku 2021

testovanie covid

V obci Korňa bude v rámci celoplošného skríningového testovania obyvateľstva zriadené mobilné odberné miesto. Antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 sa v našej obci uskutoční pre obyvateľov vo veku od 15 do 65 rokov v nasledujúcich dňoch:

Podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1. januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, obmedzenie končí uplynutím 24. januára 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje dôchodcom, poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že vlastnoručný podpis na Potvrdení o žití nemusí byť overený! Tlačivo treba vypísať, vlastnoručne podpísať a na miesto úradnej pečiatky je potrebné napísať text "Nie je možné úradne overiť z dôvodu COVID-19 - vyhlásenie núdzového stavu". Vyplnené tlačivo treba poslať poštou.

Žiadne tlačenie a vypisovanie papierových formulárov, žiadne státie v rade na pošte a žiadne čakanie na obálku s vyjadrením. Odteraz sa dá s distribútorom elektriny komunikovať elektronicky a kedykoľvek skontrolovať v akom štádiu je proces.

Čokoľvek potrebné si môžete od decembra tohto roku vybaviť na našej obci aj bez nutnosti, aby ste nás museli fyzicky na úrade navštíviť. Bez ohľadu na to, či potrebujete podať priznanie k dani z nehnuteľnosti, zaregistrovať si psa, či požiadať o zbernú nádobu na komunálny odpad, všetko môžete urobiť online cez mobil vďaka aplikácii mID.