Aktuálne dianie

Obec Korňa oznamuje občanom, že od 19. 10. 2020 sa úradné hodiny obecného úradu skracujú len na 3 hodiny. Na komunikáciu s úradom využite telefónne číslo 041/4356214 či e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Úradné hodiny sa skracujú na čas od 08.00 hod. do 11.00 hod. každý pracovný deň okrem štvrtka, kedy je nestránkový deň. Do budovy je vstup povolený len s prekrytím horných dýchacích ciest (rúško, šatka). Občania budú vybavení pred mrežou za dodržania prísnych protiepidemiologických opatrení. 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca (ďalej len “RVPS ”) v zmysle § 16 ods. 1. a ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte AMO (afrického moru ošípaných)

Cez víkend zasadala pandemická komisia aj Ústredný krízový štáb. Prijali nové opatrenia, ktoré majú platiť od 15. októbra. Výnimkou je dištančné vyučovanie na stredných školách, to platí od pondelka, 12. októbra. Obec Korňa prijala ďalšiu sériu preventívnych opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 od 12.10.2020:

Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1.10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.

Vážení občania, Stredoslovenská distribučná a.s. Vám oznamuje, že v mesiaci Október sa bude vo Vašej obci konať odpočet spotreby elektrickej energie pre všetkých dodávateľov. Odpočty budú prebiehať postupne, (smerom od Predmiera) v termíne od 5.10.2020 - 16.10.2020 v čase od 8:00 do 18:00 hodiny.  Odpočet nebude prebiehať v dňoch, keď bude v obci prerušená dodávka elektrickej energie.  Prosíme o pozatváranie psov a sprístupnenie elektromerov !!! Ďakujeme.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), d), e) a h) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto opatrenia:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 podľa § 12 ods. 2 písm. b), c) a f), § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje tieto opatrenia:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c) a § 48 ods. 5 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7, 20 a 25 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov nasledovné opatrenie: