Aktuálne dianie

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že dňa 11. 02. 2021 od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude v obci prerušená distribúcia elektriny v časti U Žilov

Čo môžeme bez testu:

  • cestu do a zo zamestnania zamestnanca, okrem zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať túto ako prácu z domácnosti a cestu späť a na cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti a cestu späť od 8.2.2021 do 14.2.2021(okres CA, KNM, ZA)

Obec Korňa oznamuje rodičom žiakov 1. stupňa ZŠ a rodičom detí, ktoré navštevujú MŠ, že MOM (mobilné odberové miesto) bude zriadené v telocvični ZŠ. Na tomto odberovom mieste sa môže otestovať len jeden zo zákonných zástupcov detí, zamestnanci ZŠ a zamestnanci MŠ. MOM zriadené v základnej škole nie je prístupné pre verejnosť. Zoznam mobilných odberových miest, kde sa môže ktokoľvek otestovať, je uvedený v prílohe.

Mobilne_odberove_miesta_Cadca_KNM.pdf272.24 KB

https://cdn.pixabay.com/photo/2020/07/10/17/03/mask-5391310_960_720.jpgOchrana zdravia nie je nikomu, najmä v čase koronakrízy, ľahostajná. Už skoro rok bojujeme s pandémiou. V rámci ochrany zdravia občanov obecný úrad Korňa rozdá respirátory rizikovej skupine seniorov nad 65 rokov s trvalým pobytom v obci. Každému seniorovi nad 65 rokov budú určené dva kusy.

Logo SODBSČÍTANIE OBYVATEĽOV od 15. februára 2021 do 31. marca 2021

Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje, že aj napriek mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky sa elektronické samosčítanie obyvateľov alebo ich sčítanie pomocou inej osoby, najmä blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej bytovej domácnosti  realizuje od 15.2.2021 do 31.3.2021.

DochodcaČeská správa sociálneho zabezpečenia oznamuje svojím klientom, ktorí poberajú dôchodok z ČR, že tlačivo Potvrdenie o žití nie je potrebné osvedčovať na úrade, stačí keď sa podpíše a dopíše dátum. Tiež je potrebné uviesť dôvod, prečo nie je potvrdenie overené. Je to núdzový stav v SR, zákaz vychádzania, izolácia rizikových skupín najmä dôchodcov, karanténa a pod. Bližšie informácie sa dozviete aj na internetovej stránke Českej správy sociálneho zabezpečenia.