Aktuálne dianie

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že dňa 11. 05. 2021 od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude v obci prerušená distribúcia elektriny v časti Vyšná Korňa - Murašonky, Majtánovci, Šľahorka, Hrtúsovci a Škorňov Grúň

Asistované sčítanie je určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky. Splňte si svoju povinnosť a sčítajte sa na kontaktnom mieste na Obecnom úrade v Korni alebo požiadajte o mobilného asistenta - kontaktnú osobu, pracovníčku obecného úradu p. Neherovú, tel. kontakt: 041/4356 213 kl. 5.

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 215 z 26. apríla 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že dňa 04. 05. 2021 od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude v obci prerušená distribúcia elektriny v časti Vyšná Korňa - U Šulcov, U Sločíkov, U Sadlekov a Lietava

V obci Korňa sa k dátumu 31. 03. 2021 sčítalo 1878 ľudí, čo je 88,71 % z celkového počtu obyvateľov obce. Všetkým sčítaným obyvateľom ďakujeme za ich zodpovedný prístup a splnenie si povinnosti.

Doctor drawing up Covid-19 vaccine from glass phial bottle and filling syringe injection for vaccination. Close up of hand wearing protective disposable gloves in lab and holding a bottle of vaccination drugs. Hand with blue surgical gloves taking sars-coV-2 vaccine dose from vial with syringe: prevention and immunization concept.Oznamujeme Vám, že odbor zdravotníctva VÚC Žilina bude zabezpečovať výjazdové očkovanie imobilných občanov a občanov z marginalizovaných skupín.

Z uvedeného dôvodu žiadame záujemcov - len imobilní občania, aby svoj záujem o očkovanie formou výjazdového tímu VÚC Žilina, nahlásili do pondelka 26. 04. 2021 na obecný úrad Korňa na tel. č. 041/4356 214. Je potrebné nahlásiť meno, priezvisko, adresu a vek (do 70, príp. nad 70 rokov).

Vakcíny si v tomto prípade občania nemôžu vyberať!

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že dňa 21. 04. 2021 od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude v obci prerušená distribúcia elektriny v časti Nižná Korňa - začiatok obce a v Bytovom dome č. 515

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že dňa 20. 04. 2021 od 07:15 hod. do 18:30 hod. bude v obci prerušená distribúcia elektriny v časti U Škorníka

Milí seniori,

ste na zaslúženom odpočinku po rokoch práce, ktorú ste pre seba či svoje okolie vykonávali dlhé roky. Za to všetko si od nás zaslúžite maximálnu pozornosť a úctu. Bohužiaľ, sú medzi nami aj takí, ktorí seniorom nedoprajú prežiť pokojnú jeseň života. Podvodníci, ktorí si často vyberajú niekoho z vás starších. Ste dobrosrdeční, dobroprajní a mnohokrát dôverčiví. Keď môžete, radi pomôžete ľuďom v núdzi. No práve to zneužívajú takí, ktorí si tradičné ľudské hodnoty vôbec nevážia.