Aktuálne dianie

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že od 06. 08. 2020 od 07:30 hod. bude v obci prerušená distribúcia elektriny v časti U Škorníka

Krízový štáb obce Korňa bol v piatok 3.7.2020 zvolaný starostkou obce Ing. Mariannou Bebčákovou, vzhľadom na stabilizovanú epidemiologickú situáciu. Vedenie obce na základe rozhodnutia krízového štábu obce uvoľňuje opatrenia prijaté dňa 27.6.2020.

Krízový štáb obce Korňa uvoľňuje všetky opatrenia  prijaté 27.6.2020 od dňa 4.7.2020 a to:

ČSSZ informuje, že s účinnosťou od 01.07.2020 už nebude akceptovať potvrdenie o žití bez úradne overeného vlastnoručného podpisu príjemcu dôchodku (dôchodcu) a nebude akceptovať potvrdenie o žití zaslané v elektronickej podobe (e-mailom) bez uznávaného elektronického podpisu.

Na základe Opatrenia prijatého na riešenie mimoriadnej situácie zo zasadnutia krízového štábu Okresného úradu Čadca zo dňa 26.6.2020, č. j. OU-CA-OKR-2020/004870-037 a vzhľadom na súčasnú zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu zaznamenaním nárastu pozitívnych osôb na ochorenie COVID – 19 sa Obec Korňa rozhodla riadiť týmto opatrením a prijala nasledovné opatrenia:

  • zatvára  Materskú školu Korňa, ŠKD, ŠJ, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Korňa a to odo dňa 29.6.2020.
  • mení otváracie hodiny Obecného úradu Korňa pre verejnosť od 29.6.2020 na dve hodiny denne, Pondelok, Utorok, Streda a Piatok od 08:00 do 10:00 hod. Vstup do budovy za zvýšených hygienických opatrení.
  • zatvára obecnú knižnicu od 29.6.2020.
  • zakazuje sa konanie všetkých kultúrno-spoločenských, športových a iných hromadných podujatí v obci organizáciam v pôsobnosti obce Korňa.
  • odporúča slávenie svätej omše vykonávať v exteriéri za dodržania skôr určených pravidiel.

Uvedené opatrenia platia do odvolania.

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že plánované prerušenie distribúcie elektriny v termíne od 11.05.2020 07:30 hod. do 11.05.2020 13:45 hod. je presunuté na deň 03. 06. 2020 v čase od 07:30 hod. do 13:45 hod. V obci bude prerušená distribúcia elektriny