Aktuálne dianie

Čokoľvek potrebné si môžete od decembra tohto roku vybaviť na našej obci aj bez nutnosti, aby ste nás museli fyzicky na úrade navštíviť. Bez ohľadu na to, či potrebujete podať priznanie k dani z nehnuteľnosti, zaregistrovať si psa, či požiadať o zbernú nádobu na komunálny odpad, všetko môžete urobiť online cez mobil vďaka aplikácii mID.

Združenie TKO Semeteš n. o., Semeteš č. 439, 023 54 Turzovka poskytujúca verejno-prospešné služby zber komunálneho odpadu v obciach so zberom a triedením separovaných zložiek odpadu vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

riaditeľa/riaditeľky TKO Semeteš n. o.

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že dňa 11. 12. 2020 od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude v obci prerušená distribúcia elektriny v časti Zátoka a Komaníková

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že dňa 09. 12. 2020 od 07:15 hod. do 17:30 hod. bude v obci prerušená distribúcia elektriny v časti U Sučíkov, U Chylov a U Malicherov