Aktuálne dianie

Regionálna veterinárna a potravinová správa nariaďuje opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia moru včelieho plodu.

Nariadenie_opatrení_na_zabránenie_šírenia_moru_včelieho_plodu.pdf65.89 KB

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v dňoch od 07. 06. 2021 do 11. 06. 2021 (celý týždeň) v čase od 07:30 hod. do 18:30 hod. bude v obci prerušená distribúcia elektriny v časti Zátoka - Komaníková

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že dňa 03. 06. 2021 a 04. 06. 2021 od 07:30 hod. do 19:00 hod. bude v obci prerušená distribúcia elektriny v časti Vyšná Korňa, osada U Staníka

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že dňa 02. 06. 2021 v čase od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude v obci prerušená distribúcia elektriny v časti Nižná Korňa - Od Ropného prameňa, Skotňa, U Žilov, U Dubači a Romanove sihly

Vážení občania, vylepšili sme pre Vás služby obecného rozhlasu:

Po zavolaní na tel. číslo 0951 674 771 si môžete vypočuť posledný oznam odvysielaný v našom rozhlase. Oznam sa bude vždy aktualizovať. Po odvysielaní nového oznamu v MR bude pôvodný vymazaný a nahradený novým oznamom. Telefonický hovor je spoplatnený ako bežný hovor z Vášho telefónu.

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že dňa 25. 05. 2021 od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude v obci prerušená distribúcia elektriny v časti Žilov potok, U Chajdov a Zelienkovci