Aktuálne dianie

HDNaša škola sa zapojila do projektu Nadácie pre deti Slovenska, ktorý je zameraný na rozvoj životných zručností detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ako aj komunitu obce.

Projekt je celoročný s viacerými aktivitami.

Dlhodobou aktivitou je zefektívnenie systému prípravy na vyučovanie a rozvoj životných zručností deti, ktoré sa realizuje formou poobedňajších doučovacích blokov zvlášť pre 1. a 2. stupeň.

Cieľom bolo naučiť deti zo sociálne znevýhodneného prostredia ako sa majú systematicky a efektívne pripravovať denne na vyučovanie.

V nedeľu 8.5.2011 žiaci našej školy spríjemnili svojimi básňami, piesňami a tancom popoludnie svojim mamičkám a babičkám. V sále obecného úradu sa totiž konalo slávnostné posedenie pri príležitosti oslavy Dňa matiek.

Vystúpení sa zúčastnili žiaci zo súboru „Talentárium“ a tanečný súbor dievčat zo 7.A - „6NNBRET“.

Deti zo súboru Talentárium sa svojim spevom, umeleckým slovom a tancom prihovorili mamičkám, babičkám, tetám, ktoré sa zišli v nedeľu v Kultúrnom dome OÚ. Katka Chrenšťová a Dominika Sabelová sa prihovorili básňou o mame, Ninka Staníková a Katka Dubačová zaspievali krásne piesne, Ninka doprevádzala na heligónke.

Žiaci 7.A našej základnej školy úspešne ukončili projekt realizovaný v spolupráci s CITY a Nadáciou pre deti Slovenska BUS-06-03-2013 s názvom: Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí.

V piatok za účasti rodičov žiaci predviedli svoje znalosti v oblasti finančnej gramotnosti:

V programe PowerPoint prezentovali prezentácie s názvom Možnosti platby. Oboznámili rodičov prostredníctvom interaktívnej tabule s netradičnými možnosťami platby a rizikami, ktoré môžu nastať. Preukázali svoje znalosti pri tvorbe finančného rozpočtu rodiny. Rodičov potešili návrhmi na šetrenie. Jedným z cieľov projektu bolo, aby sa žiaci v dospelosti zodpovedne rozhodovali a vedeli rozlíšiť dôležitosť zaplatenia jednotlivých výdajov (elektrina, pôžička, úver, atď.) tak, aby nevystavili seba a svoje rodiny rizikám. Vedeli sa orientovať v ponukách rôznych nebankových spoločností poskytujúcich úvery a zvážiť efektívnosť a preplatenie týchto úverov.

Mikulas2013.previewV piatok 6. 12. 2013 zavítal do našej obce Mikuláš. Priviezol sa na koči v sprievode rozkošných anjelikov a čertov.

Deti ho v kultúrnom dome privítali obrovským potleskom. Najskôr mu dvaja škôlkari zarecitovali báseň a potom sa už predstavili s pestrým programom piesní, básni a tancov žiaci zo základnej školy pod vedením Mgr. Šiplákovej.

V programe vystúpili deti zo súboru Talentárium, siedmačky zarecitovali báseň Mikuláš, mladšie a staršie žiačky zatancovali moderné tance i chlapci predviedli betlehemské zvyky. Sálou sa niesli krásne zvuky heligónky v podaní Mateja Bzdilíka a Niny Staníkovej.

Dňa 23.1. a 24.1. 2014 sa v Jablunkove, v hoteli „Stará Ameryka“, uskutočnilo medzinárodné stretnutie žiakov a pedagógov zo Základnej školy v Korni a Základnej školy a materskej školy v Třinci. Projekt s názvom „Československá setkání žáků škol – učíme sa poznávať sa“ pripravil Michal Banot a jeho kolegovia z Inštitútu EuroSchola v Třinci.

ZUŠ rozširuje ponuku štúdia na elokovanom pracovisku v Korni opätovným zriadením hudobného odboru.

Ponúkame štúdium nástrojov (individuálne vyučovanie):
Akordeón (Blanka Čurajová)
Gitara (Miroslav Hrtús)
Heligónka (Miroslav Hrtús)
Klavír (Miroslav Hrtús)
Zobcová flauta (Blanka Čurajová)